ALGEMENE VOORWAARDEN

EIGENDOM

De website scandinavisch-bouwen.be is eigendom van Maes & Hens.

Loeverstraat 15
9170 Sint-Gillis-Waas

T: +32 3 770 72 27

E-mail: info@scandinavisch-bouwen.be

BE BTW 0543.932.844

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het consulteren van de inhoud van scandinavisch-bouwen.be brengt mee dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van Maes & Hens. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of het hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming gegeven werd door Maes & Hens.

AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel aan de inhoud van de site zoveel mogelijk zorg besteed is, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Maes & Hens is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade naar aanleiding van het bezoeken en raadplegen van de site.

HANDELSMERKEN

Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handels- merken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden. Behalve uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hun eigenaars, is het gebruik van deze namen, logo’s en beelden verboden. Elk niet toegestaan gebruik van een beschermd merk of een logo is misdrijf van namaak en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

LINKS NAAR ANDERE SITES DIE GEEN EIGENDOM ZIJN VAN MAES & HENS

Links op deze site die verwijzen naar andere sites hebben als enige doel u verder te informeren. Maes & Hens kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het voorstellen van deze hypertextlink en de inhoud op deze sites. U kunt Maes & Hens niet verantwoordelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou geleden hebben door het gebruik van een derde site die toegankelijk is via scandinavisch-bouwen.be

KOPPELING NAAR DEZE SITE

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site, op voorwaarde dat Maes & Hens hierdoor geen schade wordt berokkend. Het overnemen van informatie of andere zonder bronvermelding van scandinavisch-bouwen.be, of in het geval van een webpagina via een hyperlink naar scandinavisch-bouwen.be, is niet toegestaan.

MAES & HENS RESPECTEERT UW PRIVACY

Maes & Hens hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt u zich tot Maes & Hens via het volgende e-mailadres: info@scandinavisch-bouwen.be.

Als u op deze website een formulier met uw persoonlijke gegevens invult, dan machtigt u Maes & Hens om over te gaan tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Onder intern bedrijfsbeheer worden verstaan: klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. In geval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor direct marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgave van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens.

Wees er u bewust van dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op uw eigen risico.

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDHEID

Elk geschil met betrekking tot de site van Maes & Hens valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Maes & Hens gevestigd is, bevoegd.

 

COOKIE POLICY

De website scandinavisch-bouwen.be maakt gebruik van eigen cookies die wij in eigen naam beheren (eigenpartijcookies) alsook cookies die door derden worden beheerd of geplaatst (derdepartijcookies). De website scandinavisch-bouwen.be informeert u in dit cookiebeleid over het gebruik en het doel van deze cookies.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website en op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd.

Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur die wordt bepaald door de website.

WAAROM MAAKT DEZE WEBSITE GEBRUIK VAN COOKIES?

Er bestaan verschillende soorten cookies, onderscheiden naargelang de functionaliteit, herkomst, en/of de bewaartermijn.

De website scandinavisch-bouwen.be maakt hoofdzakelijk gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies om de website optimaal te laten functioneren en zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de website. Hierdoor wordt de gebruikerservaring van de bezoekers verbeterd. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van de website scandinavisch-bouwen.be.

Bovendien maakt de website scandinavisch-bouwen.be gebruik van niet-functionele cookies die worden geplaatst voor statistische of commerciële doeleinden. De website scandinavisch-bouwen.be gebruikt cookies voor analytische doeleinden waardoor het bezoek aan de website kan worden gemeten. Deze cookies geven weer hoe de website wordt gebruikt. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze website, enz. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik worden gemaakt.

Hieronder vindt u een lijst terug van alle cookies die op deze website worden gebruikt.

WELKE COOKIES GEBRUIKT DEZE WEBSITE?

Noodzakelijk

Analytics

Pas uw cookie instellingen aan

UITZETTEN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden.

Via de onderstaande links vindt u alle noodzakelijke uitleg over hoe u dit moet doen.

Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox (mobiel) Chrome (mobiel) Safari (mobiel) Microsoft Edge

Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik worden gemaakt.

CONTACT

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons cookiebeleid, kan u contact opnemen via e-mail naar info@scandinavisch-bouwen.be.